Ancient Greek grammar (tables)

From The Multilingual Encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

Declension[edit | edit source]

The article[edit | edit source]

Masculine Feminine Neuter
Singular Dual Plural Singular Dual Plural Singular Dual Plural
Nominative τώ οἱ τᾱ́ αἱ τό τώ τά
Genitive τοῦ τοῖν τῶν τῆς ταῖν τῶν τοῦ τοῖν τῶν
Dative τῷ τοῖν τοῖς τῇ ταῖν ταῖς τῷ τοῖν τοῖς
Accusative τόν τώ τούς τήν τᾱ́ τᾱ́ς τό τώ τά

Nouns[edit | edit source]

First declension[edit | edit source]

Examples ending with -ας or -ης[edit | edit source]
Masculine
νεᾱνίᾱς (stem: νεᾱνῐᾱ-) Ἀτρείδης (stem: Ἀτρειδᾱ-) στρατιώτης (stem: στρατιωτᾱ-)
Singular Dual Plural Singular Dual Plural Singular Dual Plural
Nominative νεᾱνίᾱς νεᾱνίᾱ νεᾱνίαι Ἀτρείδης Ἀτρείδᾱ Ἀτρεῖδαι στρατιώτης στρατιώτᾱ στρατιῶται
Genitive νεᾱνίου νεᾱνίαιν νεᾱνιῶν Ἀτρείδου Ἀτρείδαιν Ἀτρειδῶν στρατιώτου στρατιώταιν στρατιωτῶν
Dative νεᾱνίᾳ νεᾱνίαιν νεᾱνίαις Ἀτρείδῃ Ἀτρείδαιν Ἀτρείδαις στρατιώτῃ στρατιώταιν στρατιώταις
Accusative νεᾱνίᾱν νεᾱνίᾱ νεᾱνίᾱς Ἀτρείδην Ἀτρείδᾱ Ἀτρείδᾱς στρατιώτην στρατιώτᾱ στρατιώτᾱς
Vocative νεᾱνίᾱ νεᾱνίᾱ νεᾱνίαι Ἀτρείδη Ἀτρείδᾱ Ἀτρεῖδαι στρατιῶτᾰ στρατιώτᾱ στρατιῶται
Examples ending with -ᾱ and -ᾰ (gen. -ᾱς)[edit | edit source]
Feminine
πολιτεία (stem: πολιτειᾱ-) στρατιά (stem: στρατιᾱ-) ἀλήθεια (stem: ἀληθειᾰ-)
Singular Dual Plural Singular Dual Plural Singular Dual Plural
Nominative πολιτείᾱ πολιτείᾱ πολιτεῖαι στρατιά στρατιά στρατιαί ἀλήθειᾰ ἀληθείᾱ ἀλήθειαι
Genitive πολιτείᾱς πολιτείαιν πολιτειῶν στρατιᾶς στρατιαῖν στρατιῶν ἀληθείᾱς ἀληθείαιν ἀληθειῶν
Dative πολιτείᾳ πολιτείαιν πολιτείαις στρατιᾷ στρατιαῖν στρατιαῖς ἀληθείᾳ ἀληθείαιν ἀληθείαις
Accusative πολιτείᾱν πολιτείᾱ πολιτείᾱς στρατιάν στρατιά στρατιάς ἀλήθειᾰν ἀληθείᾱ ἀληθείᾱς
Vocative πολιτείᾱ πολιτείᾱ πολιτεῖαι στρατιά στρατιά στρατιαί ἀλήθειᾰ ἀληθείᾱ ἀλήθειαι
Examples ending with -ᾰ or (gen. -ης)[edit | edit source]
Feminine
γλῶττα (stem: γλωττᾰ-) κώμη (stem: κωμᾱ-)
Singular Dual Plural Singular Dual Plural
Nominative γλῶττᾰ γλώττᾱ γλῶτται κώμη κώμᾱ κῶμαι
Genitive γλώττης γλώτταιν γλωττῶν κώμης κώμαιν κωμῶν
Dative γλώττῃ γλώτταιν γλώτταις κώμῃ κώμαιν κώμαις
Accusative γλῶττᾰν γλώττᾱ γλώττᾱς κώμην κώμᾱ κώμᾱς
Vocative γλῶττᾰ γλώττᾱ γλῶτται κώμη κώμᾱ κῶμαι

Second declension[edit | edit source]

Masculine Feminine Neuter
ἄνθρωπος (stem: ἀνθρωπο-) ὁδός (stem: ὁδο-) δῶρον (stem: δωρο-)
Singular Dual Plural Singular Dual Plural Singular Dual Plural
Nominative ἄνθρωπος ἀνθρώπω ἄνθρωποι ὁδός ὁδώ ὁδοί δῶρον δώρω δῶρα
Genitive ἀνθρώπου ἀνθρώποιν ἀνθρώπων ὁδοῦ ὁδοῖν ὁδῶν δώρου δώροιν δώρων
Dative ἀνθρώπῳ ἀνθρώποιν ἀνθρώποις ὁδῷ ὁδοῖν ὁδοῖς δώρῳ δώροιν δώροις
Accusative ἄνθρωπον ἀνθρώπω ἀνθρώπους ὁδόν ὁδώ ὁδούς δῶρον δώρω δῶρα
Vocative ἄνθρωπε ἀνθρώπω ἄνθρωποι ὁδέ ὁδώ ὁδοί δῶρον δώρω δῶρα
Second-declension suffixes[edit | edit source]
Masculine,
Feminine
Neuter
-ος -ον
Singular Dual Plural Singular Dual Plural
Nominative -ος -οι -ον
Genitive -ου -οιν -ων -ου -οιν -ων
Dative -ῳ -οιν -οις -οιν -οις
Accusative -ον -ους -ον
Vocative -οι -ον
Contracted nouns[edit | edit source]
Masculine Neuter
περίπλους (stem: περιπλοο-περιπλου-) ὀστοῦν (stem: ὀστεο-ὀστου-)
Singular Dual Plural Singular Dual Plural
Nominative περίπλους περίπλω περίπλοι ὀστοῦν ὀστώ ὀστᾶ
Genitive περίπλου περίπλοιν περίπλων ὀστοῦ ὀστοῖν ὀστῶν
Dative περίπλῳ περίπλοιν περίπλοις ὀστῷ ὀστοῖν ὀστοῖς
Accusative περίπλουν περίπλω περίπλους ὀστοῦν ὀστώ ὀστᾶ
Vocative περίπλου περίπλω περίπλοι ὀστοῦν ὀστώ ὀστᾶ
Attic second declension[edit | edit source]
Masculine Feminine Neuter
λεώς (stem: λεω-) ἅλως (stem: ἁλω-) ἀνώγεων (stem: ἀνωγεω-)
Singular Dual Plural Singular Dual Plural Singular Dual Plural
Nominative λεώς λεώ λεώ ἅλως ἅλω ἅλῳ ἀνώγεων ἀνώγεω ἀνώγεω
Genitive λεώ λεών λεών ἅλω ἅλῳν ἅλων ἀνώγεω ἀνώγεῳν ἀνώγεων
Dative λεώ λεών λεώς ἅλῳ ἅλῳν ἅλῳς ἀνώγεῳ ἀνώγεῳν ἀνώγεῳς
Accusative λεών λεώ λεώς ἅλω(ν) ἅλω ἅλως ἀνώγεων ἀνώγεω ἀνώγεω
Vocative λεώς λεώ λεώ ἅλως ἅλω ἅλῳ ἀνώγεων ἀνώγεω ἀνώγεω

Third declension[edit | edit source]

Third-declension suffixes[edit | edit source]
Masculine,
Feminine
Neuter
Singular Dual Plural Singular Dual Plural
Nominative or -ες -ᾰ
Genitive -ος (or -ως) -οιν -ων -ος (or -ως) -οιν -ων
Dative -οιν -σι(ν) -οιν -σι(ν)
Accusative -ᾰ -ᾰς or (-νς) -ᾰ
Vocative or -ες -ᾰ
Vowel stem in -ως (gen. -ωος)[edit | edit source]
Masculine
ἥρως (stem: ἡρω-) Τρώς (stem: Tρω-)
Singular Dual Plural Singular Dual Plural
Nominative ἥρως ἥρωε ἥρωες Τρώς Τρῶε Τρῶες
Genitive ἥρωος ἡρώοιν ἡρώων Τρωός Τρώοιν Τρώων
Dative ἥρωϊ ἡρώοιν ἥρωσι Τρωΐ Τρώοιν Τρωσί
Accusative ἥρωα ἥρωε ἥρωας Τρῶα Τρῶε Τρῶας
Vocative ἥρως ἥρωε ἥρωες Τρώς Τρῶε Τρῶες
Vowel stem in -υς (gen. -υος)[edit | edit source]
Masculine Feminine
ἰχθύς (stem: ἰχθῠ-) δρῦς (stem: δρυ-)
Singular Plural Singular Plural
Nominative ἰχθῡ́ς ἰχθύες δρῦς δρύες
Genitive ἰχθύος ἰχθύων δρυός δρυῶν
Dative ἰχθύϊ ἰχθύσι δρυῒ δρυσί
Accusative ἰχθῡ́ν ἰχθῦς δρῦν δρῦς
Vocative ἰχθῡ́ ἰχθύες δρῦ δρύες
Double vowel stem[edit | edit source]
Feminine Masculine Neuter
πόλις (stems: πολῐ-, πολε-) πέλεκυς (stems: πελεκῠ-, πελεκε-) ἄστυ (stems: ἀστῠ-, ἀστε-)
Singular Dual Plural Singular Dual Plural Singular Dual Plural
Nominative πόλις πόλει πόλεις πέλεκυς πελέκει πελέκεις ἄστυ ἄστει ἄστη
Genitive πόλεως πολέοιν πόλεων πελέκεως πελεκέοιν πελέκεων ἄστεως ἀστέοιν ἄστεων
Dative πόλει πολέοιν πόλεσι πελέκει πελεκέοιν πελέκεσι ἄστει ἀστέοιν ἄστεσι
Accusative πόλιν πόλει πόλεις πέλεκυν πελέκει πελέκεις ἄστυ ἄστει ἄστη
Vocative πόλι πόλει πόλεις πέλεκυ πελέκει πελέκεις ἄστυ ἄστει ἄστη
Vowel stem in -εύς, -οῦς and -αῦς[edit | edit source]
Masculine Feminine
βασιλεύς (stem: βασιλευ-) βοῦς (stem: βου-) γραῦς (stem: γραυ-)
Singular Dual Plural Singular Dual Plural Singular Plural
Nominative βασιλεύς βασιλεῖ βασιλεῖς βοῦς βόε βόες γραῦς γρᾶες
Genitive βασιλέως βασιλέοιν βασιλέων βοός βοοῖν βοῶν γραός γραῶν
Dative βασιλεῖ βασιλέοιν βασιλεῦσι βοΐ βοοῖν βουσί γραΐ γραυσί
Accusative βασιλέα βασιλεῖ βασιλέας βοῦν βόε βοῦς γραῦν γραῦς
Vocative βασιλεῦ βασιλεῖ βασιλεῖς βοῦ βόε βόες γραῦ γρᾶες

The nouns βοῦς and γραῦς are unique.

Without suffix double-stem in [edit | edit source]
Feminine
ἠχώ (stems: ἠχω-, ἠχο-) Κλειώ (stems: Κλειω-, Κλειο-)
Singular Singular
Nominative ἠχώ Κλειώ
Genitive ἠχοῦς Κλειοῦς
Dative ἠχοῖ Κλειοῖ
Accusative ἠχώ Κλειώ
Vocative ἠχοῖ Κλειοῖ
Consonant stem (κ, π, τ)[edit | edit source]
Masculine
Velar Labial Dental
κόραξ (stem: κορακ-) γύψ (stem: γῡπ-) τάπης (stem: ταπητ-)
Singular Dual Plural Singular Dual Plural Singular Dual Plural
Nominative κόραξ κόρακε κόρακες γύψ γῦπε γῦπες τάπης τάπητε τάπητες
Genitive κόρακος κοράκοιν κοράκων γυπός γυποῖν γυπῶν τάπητος ταπήτοιν ταπήτων
Dative κόρακι κοράκοιν κόραξι γυπί γυποῖν γυψί τάπητι ταπήτοιν τάπησι
Accusative κόρακα κόρακε κόρακας γῦπα γῦπε γῦπας τάπητα τάπητε τάπητας
Vocative κόραξ κόρακε κόρακες γύψ γῦπε γῦπες τάπης τάπητε τάπητες
Consonant stem in -ντ and in [edit | edit source]
Masculine Neuter
Single-stem Double-stem Single-stem
γίγας (stem: γιγαντ-) ὀδούς (stem: ὀδοντ-) γέρων (stem: γεροντ-) κτῆμα (stem: κτηματ-)
Singular Dual Plural Singular Dual Plural Singular Dual Plural Singular Dual Plural
Nominative γίγας γίγαντε γίγαντες ὀδούς ὀδόντε ὀδόντες γέρων γέροντε γέροντες κτῆμα κτήματε κτήματα
Genitive γίγαντος γιγάντοιν γιγάντων ὀδόντος ὀδόντοιν ὀδόντων γέροντος γερόντοιν γερόντων κτήματος κτημάτοιν κτημάτων
Dative γίγαντι γιγάντοιν γίγασι ὀδόντι ὀδόντοιν ὀδοῦσι γέροντι γερόντοιν γέρουσι κτήματι κτημάτοιν κτήμασι
Accusative γίγαντα γίγαντε γίγαντας ὀδόντα ὀδόντε ὀδόντας γέροντα γέροντε γέροντας κτῆμα κτήματε κτήματα
Vocative γίγαν γίγαντε γίγαντες ὀδούς ὀδόντε ὀδόντες γέρον γέροντε γέροντες κτῆμα κτήματε κτήματα
Nasal single-stem[edit | edit source]
Masculine Feminine
Ἕλλην (stem: Ἑλλην-) χειμών (stem: χειμων-) Τιτάν (stem: Τιταν-) ἀκτίς (stem: ἀκτιν-)
Singular Dual Plural Singular Dual Plural Singular Dual Plural Singular Dual Plural
Nominative Ἕλλην Ἕλληνε Ἕλληνες χειμών χειμῶνε χειμῶνες Τιτάν Τιτᾶνε Τιτᾶνες ἀκτίς ἀκτῖνε ἀκτῖνες
Genitive Ἕλληνος Ἑλλήνοιν Ἑλλήνων χειμῶνος χειμώνοιν χειμώνων Τιτᾶνος Τιτάνοιν Τιτάνων ἀκτῖνος ἀκτίνοιν ἀκτίνων
Dative Ἕλληνι Ἑλλήνοιν Ἑλλησι χειμῶνι χειμώνοιν χειμῶσι Τιτᾶνι Τιτάνοιν Τιτᾶσι ἀκτῖνι ἀκτίνοιν ἀκτῖσι
Accusative Ἕλληνα Ἕλληνε Ἕλληνας χειμῶνα χειμῶνε χειμῶνας Τιτᾶνα Τιτᾶνε Τιτᾶνας ἀκτῖνα ἀκτῖνε ἀκτῖνας
Vocative Ἕλλην Ἕλληνε Ἕλληνες χειμών χειμῶνε χειμῶνες Τιτάν Τιτᾶνε Τιτᾶνες ἀκτίς ἀκτῖνε ἀκτῖνες
Nasal double-stem[edit | edit source]
Masculine
ποιμήν (stems: ποιμην-, ποιμεν-) ἡγεμών (stems: ἡγεμων-, ηγεμον-) γείτων (stems: γείτων-, γειτον-)
Singular Dual Plural Singular Dual Plural Singular Dual Plural
Nominative ποιμήν ποιμένε ποιμένες ἡγεμών ἡγεμόνε ἡγεμόνες γείτων γείτονε γείτονες
Genitive ποιμένος ποιμένοιν ποιμένων ἡγεμόνος ἡγεμόνοιν ἡγεμόνων γείτονος γειτόνοιν γειτόνων
Dative ποιμένι ποιμένοιν ποιμέσι ἡγεμόνι ἡγεμόνοιν ἡγεμόσι γείτονι γειτόνοιν γείτοσι
Accusative ποιμένα ποιμένε ποιμένας ἡγεμόνα ἡγεμόνε ἡγεμόνας γείτονα γείτονε γείτονας
Vocative ποιμήν ποιμένε ποιμένες ἡγεμών ἡγεμόνε ἡγεμόνες γεῖτον γείτονε γείτονες
Liquid stem[edit | edit source]
Masculine
Single-stem Double-stem
κλητήρ (stem: κλητηρ-) ἰχώρ (stem: ἰχώρ-) ἀθήρ (stems: ἀθηρ-, ἀθερ-) ῥήτωρ (stems: ῥητωρ-, ῥητορ-)
Singular Dual Plural Singular Dual Plural Singular Dual Plural Singular Dual Plural
Nominative κλητήρ κλητῆρε κλητῆρες ἰχώρ ἲχῶρε ἰχῶρες ἀθήρ ἀθέρε ἀθέρες ῥήτωρ ῥήτορε ῥήτορες
Genitive κλητῆρος κλητήροιν κλητήρων ἰχῶρος ἰχώροιν ἰχώρων ἀθέρος ἀθέροιν ἀθέρων ῥήτορος ῥητόροιν ῥητόρων
Dative κλητῆρι κλητήροιν κλητῆρσι ἰχῶρι ἰχώροιν ἰχῶρσι ἀθέρι ἀθέροιν ἀθέρσι ῥήτορι ῥητόροιν ῥήτορσι
Accusative κλητῆρα κλητῆρα κλητῆρας ἰχῶρα ἲχῶρε ἰχῶρας ἀθέρα ἀθέρε ἀθέρας ῥήτορα ῥήτορε ῥήτορας
Vocative κλητήρ κλητῆρε κλητῆρες ἰχώρ ἰχῶρε ἰχῶρες ἀθήρ ἀθέρε ἀθέρες ῥῆτορ ῥήτορε ῥήτορες
Nouns that add an ε in the stem[edit | edit source]
Masculine Feminine
πατήρ (stems: πατηρ-, πατερ-) ἀνήρ (stems: ἀνηρ-, ἀνερ-) Δημήτηρ (stems: Δημητηρ-, Δημητερ-)
Singular Dual Plural Singular Dual Plural Singular
Nominative πατήρ πατέρε πατέρες ἀνήρ ἄνδρε ἄνδρες Δημήτηρ
Genitive πατρός πατέροιν πατέρων ἀνδρός ἀνδροῖν ἀνδρῶν Δήμητρος
Dative πατρί πατέροιν πατράσι ἀνδρί ἀνδροῖν ἀνδράσι Δήμητρι
Accusative πατέρα πατέρε πατέρας ἄνδρα ἄνδρε ἄνδρας Δήμητρα
Vocative πάτερ πατέρε πατέρες ἄνερ ἄνδρε ἄνδρες Δήμητερ
Sibilant stem[edit | edit source]
Masculine
Σωκράτης (stem: Σωκρατεσ-) Περικλῆς (stem: Περικλεεσ-)
Singular Plural Singular Plural
Nominative Σωκράτης Σωκράτεις Περικλῆς Περικλεῖς
Genitive Σωκράτους Σωκρατῶν Περικλέους Περικλέων
Dative Σωκράτει Σωκράτεσι Περικλεῖ -
Accusative Σωκράτη Σωκράτεις Περικλέα Περικλεῖς
Vocative Σώκρατες Σωκράτεις Περίκλεις Περικλεῖς
Without suffix double-stem[edit | edit source]
Neuter Feminine
βέλος (stems: βελοσ-, βελεσ-) ἔδαφος (stems: ἐδαφοσ-, ἐδαφεσ-) αἰδώς (stems: αἰδωσ-, αἰδοσ-)
Singular Dual Plural Singular Dual Plural Singular
Nominative βέλος βέλει βέλη ἔδαφος ἐδάφει ἐδάφη αἰδώς
Genitive βέλους βελοῖν βελῶν ἐδάφους ἐδαφοῖν ἐδαφῶν αἰδοῦς
Dative βέλει βελοῖν βέλεσι ἐδάφει ἐδαφοῖν ἐδάφεσι αἰδοῖ
Accusative βέλος βέλει βέλη ἔδαφος ἐδάφει ἐδάφη αἰδῶ
Vocative βέλος βέλει βέλη ἔδαφος ἐδάφει ἐδάφη αἰδώς

Irregular nouns[edit | edit source]

The tables of the irregular nouns do not include the dual number.

Ἄρης γυνή Θαλῆς ( < Θαλέης) Οἰδίπους πῦρ
Masculine Feminine Masculine Masculine Neuter
Singular Singular Plural Singular Singular Singular Plural
Nominative Ἄρης γυνή γυναῖκες Θαλῆς Οἰδίπους πῦρ πυρά
Genitive Ἄρεως γυναικός γυναικῶν Θαλοῦ or Θαλέω or Θάλητος Οἰδίποδος or Οἰδίπου πυρός πυρῶν
Dative Ἄρει γυναικί γυναιξί Θαλῇ or Θάλητι Οἰδίποδι πυρί πυροῖς
Accusative Ἄρη or Ἄρην γυναῖκα γυναῖκας Θαλῆν or Θάλητα Οἰδίπουν πῦρ πυρά
Vocative Ἄρες γύναι γυναῖκες Οἰδίπου πῦρ πυρά
Ἀπόλλων γόνυ δόρυ Ζεύς ἧπαρ κύων ναῦς οὖς
Masculine Neuter Neuter Masculine Neuter Masculine Feminine Neuter
Singular Singular Plural Singular Plural Singular Singular Plural Singular Plural Singular Plural Singular Dual Plural
Nominative Ἀπόλλων γόνυ γόνατα δόρυ δόρατα Ζεύς ἧπαρ ἥπατα κύων κύνες ναῦς νῆες οὖς ὦτε ὦτα
Genitive Ἀπόλλωνος γόνατος γονάτων δόρατος δοράτων Διός ἥπατος ἡπάτων κυνός κυνῶν νεώς νεῶν ὠτός ὤτοιν ὤτων
Dative Ἀπόλλωνι γόνατι γόνασι δόρατι δόρασι Διί ἥπατι ἥπασι κυνί κυσί νηί ναυσί ὤτί ὤτοιν ὠσί
Accusative Ἀπόλλωνα or Ἀπόλλω γόνυ γόνατα δόρυ δόρατα Δία ἧπαρ ἥπατα κύνα κύνας ναῦν ναῦς οὖς ὦτε ὦτα
Vocative Ἄπολλον γόνυ γόνατα δόρυ δόρατα Ζεῦ ἧπαρ ἥπατα κύον κύνες ναῦ νῆες οὖς ὦτε ὦτα
ὕδωρ χείρ
Neuter Feminine
Singular Plural Singular Dual Plural
Nominative ὕδωρ ὕδατα χείρ χεῖρε χεῖρες
Genitive ὕδατος ὑδάτων χειρός χεροῖν χειρῶν
Dative ὕδατι ὕδασι χειρί χεροῖν χερσί
Accusative ὕδωρ ὕδατα χεῖρα χεῖρε χεῖρας
Vocative ὕδωρ ὕδατα χείρ χεῖρε χεῖρες

All the third declension plural suffixes of the dative (-σι) can accept a ν at the end. For example, ὁ γίγαςτοῖς γίγασι and γίγασιν and ἡ γραῦςταῖς γραυσί and γραυσίν.


Adjectives[edit | edit source]

Second declension[edit | edit source]

Three suffixes – three genders[edit | edit source]
Masculine Feminine Neuter
σοφός (stem: σοφο-) σοφή (stem: σοφη-) σοφόν (stem: σοφο-)
Singular Dual Plural Singular Dual Plural Singular Dual Plural
Nominative σοφός σοφώ σοφοί σοφή σοφά σοφαί σοφόν σοφώ σοφά
Genitive σοφοῦ
etc.
σοφοῖν
etc.
σοφῶν
etc.
σοφῆς
etc.
σοφαῖν
etc.
σοφῶν
etc.
σοφοῦ
etc.
σοφοῖν
etc.
σοφῶν
etc.
Two suffixes – three genders[edit | edit source]
Masculine-Feminine Neuter
ἄφθονος (stem: ἀφθονο-) ἄφθονον (stem: ἀφθονο-)
Singular Dual Plural Singular Dual Plural
Nominative ἄφθονος ἀφθόνω ἄφθονοι ἄφθονον ἀφθόνω ἄφθονα
Genitive ἀφθόνου
etc.
ἀφθόνοιν
etc.
ἀφθόνων
etc.
ἀφθόνου
etc.
ἀφθόνοιν
etc.
ἀφθόνων
etc.

Third declension[edit | edit source]

Vowel stem[edit | edit source]
 • Three suffixes in ῠς-, ειᾰ-, and -ῠ
Masculine Feminine Neuter
βαθύς (stem: βαθυ-) βαθεῖα (stem: βαθε-) βαθύ (stem: βαθυ-)
Singular Dual Plural Singular Dual Plural Singular Dual Plural
Nominative βαθύς βαθεῖ βαθεῖς βαθεῖα βαθεία βαθεῖαι βαθύ βαθεῖ βαθέα
Genitive βαθέος βαθέοιν βαθέων βαθείας βαθείαιν βαθειῶν βαθέος βαθέοιν βαθέων
Dative βαθεῖ βαθέοιν βαθέσι βαθείᾳ βαθείαιν βαθείαις βαθεῖ βαθέοιν βαθέσι
Accusative βαθύν βαθεῖ βαθεῖς βαθεῖαν βαθεία βαθείας βαθύ βαθεῖ βαθέα
Vocative βαθύ βαθεῖ βαθεῖς βαθεῖα βαθεία βαθεῖαι βαθύ βαθεῖ βαθέα
Two suffixes - three genders[edit | edit source]
Masculine - Feminine Neuter
εὐδαίμωνεὔδαιμον (stem: εὐδαιμον-)
Singular Dual Plural Singular Dual Plural
Nominative εὐδαίμων εὐδαίμονε εὐδαίμονες εὔδαιμον εὐδαίμονε εὐδαίμονα
Genitive εὐδαίμονος εὐδαιμόνοιν εὐδαιμόνων εὐδαίμονος εὐδαιμόνοιν εὐδαιμόνων
Dative εὐδαίμονι εὐδαιμόνοιν εὐδαίμοσι εὐδαίμονι εὐδαιμόνοιν εὐδαίμοσι
Accusative εὐδαίμονα εὐδαίμονε εὐδαίμονας εὔδαιμον εὐδαίμονε εὐδαίμονα
Vocative εὔδαιμον εὐδαίμονε εὐδαίμονες εὔδαιμον εὐδαίμονε εὐδαίμονα
Masculine - Feminine Neuter
σώφρων - σῶφρον (stem: σωφρον-)
Singular Dual Plural Singular Dual Plural
Nominative σώφρων σώφρονε σώφρονες σῶφρον σώφρονε σώφρονα
Genitive σώφρονος σωφρόνοιν σωφρόνων σώφρονος σωφρόνοιν σωφρόνων
Dative σώφρονι σωφρόνοιν σώφροσι σώφρονι σωφρόνοιν σώφροσι
Accusative σώφρονα σώφρονε σώφρονας σῶφρον σώφρονε σώφρονα
Vocative σῶφρον σώφρονε σώφρονες σῶφρον σώφρονε σώφρονα
Sibilant-stem, two suffixes - three genders[edit | edit source]
Masculine - Feminine Neuter
ἀληθής - ἀληθές (stem: ἀληθεσ-)
Singular Dual Plural Singular Dual Plural
Nominative ἀληθής ἀληθεῖ ἀληθεῖς ἀληθές ἀληθεῖ ἀληθῆ
Genitive ἀληθοῦς ἀληθοῖν ἀληθῶν ἀληθοῦς αληθοῖν ἀληθῶν
Dative ἀληθεῖ ἀληθοῖν ἀληθέσι ἀληθεῖ ἀληθοῖν ἀληθέσι
Accusative ἀληθῆ ἀληθεῖ ἀληθεῖς ἀληθές ἀληθεῖ ἀληθῆ
Vocative ἀληθές ἀληθεῖ ἀληθεῖς ἀληθές ἀληθεῖ ἀληθῆ
Masculine - Feminine Neuter
εὐώδης - εὐῶδες (stem: εὐωδεσ-)
Singular Dual Plural Singular Dual Plural
Nominative εὐώδης εὐώδει εὐώδεις εὐῶδες εὐώδει εὐώδη
Genitive εὐώδους εὐωδοῖν εὐωδῶν εὐώδους εὐωδοῖν εὐωδῶν
Dative εὐώδει εὐωδοῖν εὐώδεσι εὐώδει εὐωδοῖν εὐώδεσι
Accusative εὐώδη εὐώδει εὐώδεις εὐῶδες εὐώδει εὐώδη
Vocative εὐῶδες εὐώδει εὐώδεις εὐῶδες εὐώδει εὐώδη
 • The adjectives whose suffix is -ώδης, -ώλης or -ήρης are declined like εὐώδης. The rest raise the accent in several forms. These adjectives are declined this way:
Masculine - Feminine Neuter
συνήθης - σύνηθες (stem: συνηθεσ-)
Singular Dual Plural Singular Dual Plural
Nominative συνήθης συνήθει συνήθεις σύνηθες συνήθει συνήθη
Genitive συνήθους συνήθοιν συνήθων συνήθους συνήθοιν συνήθων
Dative συνήθει συνήθοιν συνήθεσι συνήθει συνήθοιν συνήθεσι
Accusative συνήθη συνήθει συνήθεις σύνηθες συνήθει συνήθη
Vocative σύνηθες συνήθει συνήθεις σύνηθες συνήθει συνήθη

Irregular adjectives[edit | edit source]

πολύς and μέγας[edit | edit source]
πολύς, πολλή, πολύ (stems: πολυ-, πολλο-)
Masculine Feminine Neuter
Singular Plural Singular Plural Singular Plural
Nominative πολύς πολλοί πολλή πολλαί πολύ πολλά
Genitive πολλοῦ πολλῶν πολλῆς πολλῶν πολλοῦ πολλῶν
Dative πολλῷ πολλοῖς πολλῇ πολλαῖς πολλῷ πολλοῖς
Accusative πολύν πολλούς πολλήν πολλάς πολύ πολλά
Vocative πολύ πολλοί πολλή πολλαί πολύ πολλά
μέγας, μεγάλη, μέγα (stems: μεγα-, μεγαλο-)
Masculine Feminine Neuter
Singular Dual Plural Singular Dual Plural Singular Dual Plural
Nominative μέγας μεγάλω μεγάλοι μεγάλη μεγάλα μεγάλαι μέγα μεγάλω μεγάλα
Genitive μεγάλου μεγάλοιν μεγάλων μεγάλης μεγάλαιν μεγάλων μεγάλου μεγάλοιν μεγάλων
Dative μεγάλῳ μεγάλοιν μεγάλοις μεγάλῃ μεγάλαιν μεγάλαις μεγάλῳ μεγάλοιν μεγάλοις
Accusative μέγαν μεγάλω μεγάλους μεγάλην μεγάλα μεγάλας μέγα μεγάλε μεγάλα
Vocative μέγα μεγάλω μεγάλοι μεγάλη μεγάλα μεγάλαι μέγα μεγάλω μεγάλα

Pronouns[edit | edit source]

Personal pronoun[edit | edit source]

Attic
1st person 2nd person 3rd person
Singular Dual Plural Singular Dual Plural Singular Plural
Nominative ἐγώ νώ ἡμεῖς σύ σφώ ὑμεῖς (σφεῖς)
Genitive ἐμοῦ, μου νῷν ἡμῶν σοῦ, σου σφῷν ὑμῶν (οὗ) (σφῶν)
Dative ἐμοί, μοι νῷν ἡμῖν σοί, σοι σφῷν ὑμῖν οἷ σφίσι(ν)
Accusative ἐμέ, με νώ ἡμᾶς σέ, σε σφώ ὑμᾶς () (σφᾶς)

Demonstrative οὗτος, αὕτη, τοῦτο "this"[edit | edit source]

Masculine Feminine Neuter All genders
Singular Plural Singular Plural Singular Plural Dual
Nominative οὗτος οὗτοι αὕτη αὗται τοῦτο ταῦτα τούτω
Genitive τούτου τούτων ταύτης τούτων τούτου τούτων τούτοιν
Dative τούτῳ τούτοις ταύτῃ ταύταις τούτῳ τούτοις τούτοιν
Accusative τοῦτον τούτους ταύτην ταύτας τοῦτο ταῦτα τούτω
Vocative οὗτος —— αὕτη —— —— —— ——

Indefinite τίς, τί[edit | edit source]

masc.fem. neuter All genders
Singular Plural Singular Plural Dual
Nominative τίς τινές τί τινά or ἄττα τινέ
Genitive τινός or του τινῶν τινός or του τινῶν τινοῖν
Dative τινί or τῳ τισί(ν) τινί or τῳ τισί(ν) τινοῖν
Accusative τινά τινάς τί τινά or ἄττα τινέ

Relative ὅς, ἥ, ὅ[edit | edit source]

Masculine Feminine Neuter
Singular Dual Plural Singular Dual Plural Singular Dual Plural
Nominative ὅς οἵ () αἵ
Genitive οὗ οἷν ὧν ἧς οἷν (αἷν) ὧν οὗ οἷν ὧν
Dative οἷν οἷς οἷν (αἷν) αἷς οἷν οἷς
Accusative ὅν οὕς ἥν () ἅς

Numerals[edit | edit source]

 • The numerals from one to four are declined.
1
εἱς - μία - ἑν
2
δύο
3
τρεῖς - τρία
4
τέσσαρες - τέσσαρα
τέτταρες - τέτταρα
Singular Dual Plural Plural
Masculine Feminine Neuter Three genders masc.fem. Neuter masc.fem. Neuter
Nominative εἷς μία ἕν δύο τρεῖς τρία τέσσαρες
τέτταρες
τέσσαρα
τέτταρα
Genitive ἑνός μιᾶς ἑνός δυοῖν (δύο) τριῶν τεσσάρων
τεττάρων
Dative ἑνί μιᾷ ἑνί δυοῖν (δύο) τρισί(ν) τέσσαρσι(ν)
τέτταρσι(ν)
Accusative ἕνα μίαν ἕν δύο τρεῖς τρία τέσσαρας
τέτταρας
τέσσαρα
τέτταρα


Conjugation of verbs[edit | edit source]

The conjugation within each cell is listed (top to bottom): 1st person singular, 2nd person singular, 3rd person singular, 1st person plural, 2nd person plural, 3rd person plural.

The tables do not include the dual number. To make the dual the following rules can be used:

 • 2nd person dual ("you both"): Replace the final -ε of the 2nd pl. with -ον:
λέγετον "you two are saying", εἴπετόν μοι "tell me, both of you".
 • 3rd person dual ("they both"): Replace the final -ε of the 2nd pl. with -ον (present, future, and perfect indicative and all subjunctives) or -ην (imperfect, aorist, pluperfect indicative and all optatives):
λέγετον "they both say", ἐλεγέτην "they were both saying".

There is no 1st person dual form in common use.[1]

The verb εἰμί "I am"[edit | edit source]

Indicative Subjunctive Optative Imperative Infinitive Participle
Present εἰμί
εἶ
ἐστί(ν)
ἐσμέν
ἐστέ
εἰσί(ν)

ᾖς

ὦμεν
ἦτε
ὦσι
εἴην
εἴης
εἴη
εἴημεν/εἶμεν
εἴητε/εἶτε
εἴησαν/εἶεν

ἴσθι
ἔστω

ἔστε
ἔστων/ὄντων/ἔστωσαν
εἶναι ὤν
οὖσα
ὄν
Imperfect ἦν
ἦσθα
ἦν
ἦμεν
ἦτε
ἦσαν
Future ἔσομαι
ἔσῃ/ἔσει
ἔσται
ἐσόμεθα
ἔσεσθε
ἔσονται
ἐσοίμην
ἔσοιο
ἔσοιτο
ἐσοίμεθα
ἔσοισθε
ἔσοιντο
ἔσεσθαι ἐσόμενος
ἐσομένη
ἐσόμενον

The verb εἶμι "I (will) go"[edit | edit source]

In the classical period, the present tense indicative of εἶμι is usually used with future meaning.

Indicative Subjunctive Optative Imperative Infinitive Participle
Present - ἴω
ἴης
ἴῃ
ἴωμεν
ἴητε
ἴωσι
ἴοιμι
ἴοις
ἴοι
ἴοιμεν
ἴοιτε
ἴοιεν

ἴθι
ἴτω

ἴτε
ἰόντων
ἰέναι ἰών
ἰοῦσα
ἰόν
Imperfect ᾔειν/ἦα
ᾔεισθα
ᾔει
ᾖμεν
ᾖτε
ᾖσαν
Future εἶμι
εἶ
εἶσι(ν)
ἴμεν
ἴτε
ἴᾱσι(ν)

The verb ἔχω[edit | edit source]

 • Only the first person singular is shown.
Indicative Subjunctive Optative Imperative Infinitive Participle
Present ἔχω ἔχω ἔχοιμι ἔχε ἔχειν ἔχων, -ουσα, -ον
Imperfect εἶχον
Future ἕξω
σχήσω
ἕξοιμι
σχήσοιμι
ἕξειν
σχήσειν
ἕξων, -ουσα, -ον
σχήσων, -σουσα, -σον
Aorist ἔσχον σχῶ σχοίην/-σχοῖμι
σχοίης etc.
σχές σχεῖν σχών, -οῦσα, -όν
Perfect ἔσχηκα ἐσχηκὼς ἐσχηκὼς εἴην ἐσχηκὼς ἴσθι ἐσχηκέναι ἐσχηκώς, -υῖα, -ός

Formation of the tenses[edit | edit source]

Augment Reduplication Stem Aspect marker Suffix Result
Present λύ ω λύω
Imperfect λυ ον ἔλυον
Future λύ σ ω λύσω
Aorist λυ σ α ἔλυσα
Perfect λέ λυ κ α λέλυκα
Pluperfect λε λύ κ η ἐλελύκη

Verb example[edit | edit source]

 • The verb λῡ́ω (stem: λῡ-) (= I set loose, release, untangle, take apart) is generally used as a model Greek verb: it is conjugated using the thematic vowel -o-, and has a short and straightforward stem that does not interact with the endings. The only irregularity is that the stem has a long vowel (λῡ- )in the present, future and aorist active and middle (λῡ́ω, λῡ́σω, ἔλῡσα) but a short vowel (λῠ-) in the other tenses (λέλυκα, ἐλελύκη, ἐλύθην, λυθήσομαι, λέλυμαι).

Active voice[edit | edit source]

Indicative Subjunctive Optative Imperative Infinitive Participle
Present λῡ́ω
λῡ́εις
λῡ́ει
λῡ́ομεν
λῡ́ετε
λῡ́ουσι(ν)
λῡ́ω
λῡ́ῃς
λῡ́ῃ
λῡ́ωμεν
λῡ́ητε
λῡ́ωσι(ν)
λῡ́οιμι
λῡ́οις
λῡ́οι
λῡ́οιμεν
λῡ́οιτε
λῡ́οιεν

λῦε
λῡέτω

λῡ́ετε
λῡόντων/λῡέτωσαν
λῡ́ειν λῡ́ων
λῡ́ουσα
λῦον
Imperfect ἔλῡον
ἔλῡες
ἔλῡε(ν)
ἐλῡ́ομεν
ἐλῡ́ετε
ἔλῡον
Future λῡ́σω
λῡ́σεις
λῡ́σει
λῡ́σομεν
λῡ́σετε
λῡ́σουσι(ν)
λῡ́σοιμι
λῡ́σοις
λῡ́σοι
λῡ́σοιμεν
λῡ́σοιτε
λῡ́σοιεν
λῡ́σειν λῡ́σων
λῡ́σουσα
λῦσον
Aorist ἔλῡσα
ἔλῡσας
ἔλῡσε
ἐλῡ́σαμεν
ἐλῡ́σατε
ἔλῡσαν
λῡ́σω
λῡ́σῃς
λῡ́σῃ
λῡ́σωμεν
λῡ́σητε
λῡ́σωσι
λῡ́σαιμι
λῡ́σαις/λῡ́σειας
λῡ́σαι/λῡ́σειε
λῡ́σαιμεν
λῡ́σαιτε
λῡ́σαιεν/λῡ́σειαν

λῦσον
λῡσάτω

λῡ́σατε
λῡσάντων/λῡσάτωσαν
λῦσαι λῡ́σας
λῡ́σασα
λῦσαν
Perfect λέλυκα
λέλυκας
λέλυκε
λελύκαμεν
λελύκατε
λελύκασι
λελυκώς ὦ
λελυκὼς ᾖς
λελυκὼς ᾖ
λελυκότες ὦμεν
λελυκότες ἦτε
λελυκότες ὦσι
λελυκώς εἴην
λελυκώς εἴης
λελυκώς εἴη
λελυκότες εἴημεν
λελυκότες εἴητε
λελυκότες εἴησαν

λελυκώς ἴσθι
λελυκὼς ἔστω

λελυκότες ἔστε
λελυκότες ἔστων
λελυκέναι λελυκώς
λελυκυῖα
λελυκός
Pluperfect ἐλελύκη (-κειν)
ἐλελύκης (-κεις)
ἐλελύκει(ν) (-κει)
ἐλελύκεμεν
ἐλελύκετε
ἐλελύκεσαν
Future Perfect λελυκώς ἔσομαι
λελυκώς ἔσῃ/ἔσει
λελυκώς ἔσται
λελυκότες ἐσόμεθα
λελυκότες ἔσεσθε
λελυκότες ἔσονται

Middle voice[edit | edit source]

Indicative Subjunctive Optative Imperative Infinitive Participle
Present λῡ́ομαι
λῡ́ῃ/λῡ́ει
λῡ́εται
λῡόμεθα
λῡ́εσθε
λῡ́ονται
λῡ́ωμαι
λῡ́ῃ
λῡ́ηται
λῡώμεθα
λῡ́ησθε
λῡ́ωνται
λῡοίμην
λῡ́οιο
λῡ́οιτο
λῡοίμεθα
λῡ́οισθε
λῡ́οιντο

λῡ́ου
λῡέσθω

λῡ́εσθε
λῡέσθων/λῡέσθωσαν
λῡ́εσθαι λῡόμενος
λῡομένη
λῡόμενον
Imperfect ἐλῡόμην
ἐλῡ́ου
ἐλῡ́ετο
ἐλῡόμεθα
ἐλῡ́εσθε
ἐλῡ́οντο
Future λῡ́σομαι
λῡ́σῃ/λῡ́σει
λῡ́σεται
λῡσόμεθα
λῡ́σεσθε
λῡ́σονται
λῡσοίμην
λῡ́σοιο
λῡ́σοιτο
λῡσοίμεθα
λῡ́σοισθε
λῡ́σοιντο
λῡ́σεσθαι λῡσόμενος
λῡσομένη
λῡσόμενον
Aorist ἐλῡσάμην
ἐλῡ́σω
ἐλῡ́σατο
ἐλῡσάμεθα
ἐλῡ́σασθε
ἐλῡ́σαντο
λῡ́σωμαι
λῡ́σῃ
λῡ́σηται
λῡσώμεθα
λῡ́σησθε
λῡ́σωνται
λῡσαίμην
λῡ́σαιο
λῡ́σαιτο
λῡσαίμεθα
λῡ́σαισθε
λῡ́σαιντο

λῡ́σαι
λῡσάσθω

λῡ́σασθε
λῡσάσθων/λῡσάσθωσαν
λῡ́σασθαι λῡσάμενος
λῡσαμένη
λῡσάμενον
Perfect λέλυμαι
λέλυσαι
λέλυται
λελύμεθα
λέλυσθε
λέλυνται
λελυμένος ὦ
λελυμένος ᾖς
λελυμένος ᾖ
λελυμένοι ὦμεν
λελυμένοι ἦτε
λελυμένοι ὦσι
λελυμένος εἴην
λελυμένος εἴης
λελυμένος εἴη
λελυμένοι εἶμεν
λελυμένοι εἶτε
λελυμένοι εἶεν

λέλυσο
λελύσθω

λέλυσθε
λελύσθων/λελύσθωσαν
λελύσθαι λελυμένος
λελυμένη
λελυμένον
Pluperfect ἐλελύμην
ἐλέλυσο
ἐλέλυτο
ἐλελύμεθα
ἐλέλυσθε
ἐλέλυντο
Future Perfect *λελύσομαι
*λελύσῃ/*λελύσει
*λελύσεται
*λελυσόμεθα
*λελύσεσθε
*λελύσονται
*λελυσοίμην
*λελύσοιο
*λελύσοιτο
*λελυσοίμεθα
*λελύσοισθε
*λελύσοιντο
*λελύσεσθαι *λελυσόμενος
*λελυσομένη
*λελυσόμενον

Passive voice[edit | edit source]

Indicative Subjunctive Optative Imperative Infinitive Participle
Present λῡ́ομαι
λῡ́ῃ/λῡ́ει
λῡ́εται
λῡόμεθα
λῡ́εσθε
λῡ́ονται
λῡ́ωμαι
λῡ́ῃ
λῡ́ηται
λῡώμεθα
λῡ́ησθε
λῡ́ωνται
λῡοίμην
λῡ́οιο
λῡ́οιτο
λῡοίμεθα
λῡ́οισθε
λῡ́οιντο

λῡ́ου
λῡέσθω

λῡ́εσθε
λῡέσθων/λῡέσθωσαν
λῡ́εσθαι λῡόμενος
λῡομένη
λῡόμενον
Imperfect ἐλῡόμην
ἐλῡ́ου
ἐλῡ́ετο
ἐλῡόμεθα
ἐλῡ́εσθε
ἐλῡ́οντο
Future λυθήσομαι
λυθήσῃ/λυθήσει
λυθήσεται
λυθησόμεθα
λυθήσεσθε
λυθήσονται
λυθησοίμην
λυθήσοιο
λυθήσοιτο
λυθησοίμεθα
λυθήσοισθε
λυθήσοιντο
λυθήσεσθαι λυθησόμενος
λυθησομένη
λυθησόμενον
Aorist ἐλύθην
ἐλύθης
ἐλύθη
ἐλύθημεν
ἐλύθητε
ἐλύθησαν
λυθῶ
λυθῇς
λυθῇ
λυθῶμεν
λυθῆτε
λυθῶσι
λυθείην
λυθείης
λυθείη
λυθείημεν/λυθεῖμεν
λυθείητε/λυθεῖτε
λυθείησαν/λυθεῖεν

λύθητι
λυθήτω

λύθητε
λυθέντων/λυθήτωσαν
λυθῆναι λυθείς
λυθεῖσα
λυθέν
Perfect λέλυμαι
λέλυσαι
λέλυται
λελύμεθα
λέλυσθε
λέλυνται
λελυμένος ὦ
λελυμένος ᾖς
λελυμένος ᾖ
λελυμένοι ὦμεν
λελυμένοι ἦτε
λελυμένοι ὦσι
λελυμένος εἴην
λελυμένος εἴης
λελυμένος εἴη
λελυμένοι εἶμεν
λελυμένοι εἶτε
λελυμένοι εἶεν

λέλυσο
λελύσθω

λέλυσθε
λελύσθων/λελύσθωσαν
λελύσθαι λελυμένος
λελυμένη
λελυμένον
Pluperfect ἐλελύμην
ἐλέλυσο
ἐλέλυτο
ἐλελύμεθα
ἐλέλυσθε
ἐλέλυντο
Future Perfect *λελύσομαι
*λελύσῃ/*λελύσει
*λελύσεται
*λελυσόμεθα
*λελύσεσθε
*λελύσονται
*λελυσοίμην
*λελύσοιο
*λελύσοιτο
*λελυσοίμεθα
*λελύσοισθε
*λελύσοιντο
*λελύσεσθαι *λελυσόμενος
*λελυσομένη
*λελυσόμενον

Consonant-stem verbs[edit | edit source]

 • Perfect and pluperfect indicative of middle and passive voice of verbs whose stem ends with consonant.
Perfect Pluperfect Infinitive Participle
πρᾱ́ττομαι (stem: πρᾱγ-) πέπρᾱγμαι
πέπρᾱξαι
πέπρᾱκται
πεπρᾱ́γμεθα
πέπρᾱχθε
πεπρᾱγμένοι εἰσί
ἐπεπρᾱ́γμην
ἐπέπρᾱξο
ἐπέπρᾱκτο
ἐπεπρᾱ́γμεθα
ἐπέπρᾱχθε
πεπρᾱγμένοι ἦσαν
πεπρᾶχθαι πεπρᾱγμένος
πεπρᾱγμένη
πεπρᾱγμένον
γράφομαι (stem: γρᾰφ-) γέγραμμαι
γέγραψαι
γέγραπται
γεγράμμεθα
γέγραφθε
γεγραμμένοι εἰσί
ἐγεγράμμην
ἐγέγραψο
ἐγέγραπτο
ἐγεγράμμεθα
ἐγέγραφθε
γεγραμμένοι ἦσαν
γεγράφθαι γεγραμμένος
γεγραμμένη
γεγραμμένον
πείθομαι (stem: πειθ-) πέπεισμαι
πέπεισαι
πέπεισται
πεπείσμεθα
πέπεισθε
πεπεισμένοι εἰσί
ἐπεπείσμην
ἐπέπεισο
ἐπέπειστο
ἐπείσμεθα
ἐπέπεισθε
πεπεισμένοι ἦσαν
πεπεῖσθαι πεπεισμένος
πεπεισμένη
πεπεισμένον

Aorist II (also called the strong aorist)[edit | edit source]

 • Verb: βάλλω
Indicative Subjunctive Optative Imperative Infinitive Participle
Active voice ἔβαλον
ἔβαλες
ἔβαλε
ἐβάλομεν
ἐβάλετε
ἔβαλον
βάλω
βάλῃς
βάλῃ
βάλωμεν
βάλητε
βάλωσι
βάλοιμι
βάλοις
βάλοι
βάλοιμεν
βάλοιτε
βάλοιεν

βάλε
βαλέτω

βάλετε
βαλόντων/βαλέτωσαν
βαλεῖν βαλών
βαλοῦσα
βαλόν
Middle voice ἐβαλόμην
ἐβάλου
ἐβάλετο
ἐβαλόμεθα
ἐβάλεσθε
ἐβάλοντο
βάλωμαι
βάλῃ
βάληται
βαλώμεθα
βάλησθε
βάλωνται
βαλοίμην
βάλοιο
βάλοιτο
βαλοίμεθα
βάλοισθε
βάλοιντο

βαλοῦ
βαλέσθω

βάλεσθε
βαλέσθων/βαλέσθωσαν
βαλέσθαι βαλόμενος
βαλομένη
βαλόμενον

Passive future II and aorist II[edit | edit source]

 • Verb: γράφομαι
Indicative Subjunctive Optative Imperative Infinitive Participle
Future γραφήσομαι
γραφήσει
γραφήσεται
γραφησόμεθα
γραφήσεσθε
γραφήσονται
γραφησοίμην
γραφήσοιο
γραφήσοιτο
γραφησοίμεθα
γραφήσοισθε
γραφήσοιντο
γραφήσεσθαι γραφησόμενος
γραφησομένη
γραφησόμενον
Aorist II ἐγράφην
ἐγράφης
ἐγράφη
ἐγράφημεν
ἐγράφητε
ἐγράφησαν
γραφῶ
γραφῇς
γραφῇ
γραφῶμεν
γραφῆτε
γραφῶσι
γραφείην
γραφείης
γραφείη
γραφείημεν
γραφείητε
γραφείησαν

γράφηθι
γραφήτω

γράφητε
γραφέντων
γραφῆναι γραφείς
γραφεῖσα
γραφέν

Contracted verbs[edit | edit source]

Verbs in -άω[edit | edit source]

Rules

 • α + ε or η →
 • α + ει or ῃ →
 • α + ο or ω or ου → ω
 • α + οι →

Verb τῑμάωτῑμῶ (st. τῑμα-)

Active voice
Indicative Subjunctive Optative Imperative Infinitive Participle
Present τῑμάω > τῑμῶ
τῑμάεις > τῑμᾷς
τῑμάει > τῑμᾷ
τῑμάομεν > τῑμῶμεν
τῑμάετε > τῑμᾶτε
τῑμάουσι > τῑμῶσι
*τῑμάω > τῑμῶ
*τῑμάῃς > τῑμᾷς
*τῑμάῃ > τῑμᾷ
*τῑμάωμεν > τῑμῶμεν
*τῑμάητε > τῑμᾶτε
*τῑμάωσι > τῑμῶσι
*τῑμαοίην > τῑμῴην
*τῑμαοίης > τῑμῴης
*τῑμαοίη > τῑμῴη
*τῑμάοιμεν > τῑμῷμεν
*τῑμάοιτε > τῑμῷτε
*τῑμάοιεν > τῑμῷεν

*τῑ́μαε > τῑ́μα
*τῑμαέτω > τῑμάτω

*τῑμάετε > τῑμᾶτε
*τῑμαόντων > τῑμώντων,
*τῑμαέτωσαν > τῑμάτωσαν
*τῑμάειν > τῑμᾶν *τῑμάων > τῑμῶν
*τῑμάουσα > τῑμῶσα
*τῑμάον > τῑμῶν
Imperfect *ἐτῑ́μαον > ἐτῑ́μων
*ἐτῑ́μαες > ἐτῑ́μας
*ἐτῑ́μαε > ἐτῑ́μα
*ἐτῑμάομεν > ἐτῑμῶμεν
*ἐτῑμάετε > ἐτῑμᾶτε
*ἐτῑ́μαον > ἐτῑ́μων

Note that the optative singular of contracted verbs usually has -οιην, -οιης, -οιη rather than the expected -οιμι, -οις, -οι of regular verbs.

Middle voice
Indicative Subjunctive Optative Imperative Infinitive Participle
Present *τῑμάομαι > τῑμῶμαι
*τῑμάει > τῑμᾷ
*τῑμάεται > τῑμᾶται
*τῑμαόμεθα > τῑμώμεθα
*τῑμάεσθε > τῑμᾶσθε
*τῑμάονται > τῑμῶνται
*τῑμάωμαι > τῑμῶμαι
*τῑμάῃ > τῑμᾷ
*τῑμάηται > τῑμᾶται
*τῑμαώμεθα > τῑμώμεθα
*τῑμάησθε > τῑμᾶσθε
*τῑμάωνται > τῑμῶνται
*τῑμαοίμην > τῑμῴμην
*τῑμάοιο > τῑμῷο
*τῑμάοιτο > τῑμῷτο
*τῑμαοίμεθα > τῑμῴμεθα
*τῑμάοισθε > τῑμῷσθε
*τῑμάοιντο > τῑμῷντο

*τῑμάου > τῑμῶ
*τῑμαέσθω > τῑμάσθω

*τῑμάεσθε > τῑμᾶσθε
*τῑμαέσθων > τῑμάσθων,
*τῑμαέσθωσαν > τῑμάσθων
*τῑμάεσθαι > τῑμᾶσθαι *τῑμαόμενος > τῑμώμενος
*τῑμαομένη > τῑμωμένη
*τῑμαόμενον > τῑμώμενον
Imperfect *ἐτῑμαόμην > ἐτῑμώμην
*ἐτῑμάου > ἐτῑμῶ
*ἐτῑμαέτο > ἐτῑμᾶτο
*ἐτῑμαόμεθα > ἐτῑμώμεθα
*ἐτῑμάεσθε > ἐτῑμᾶσθε
*ἐτῑμάοντο > ἐτῑμῶντο

Verbs in -έω[edit | edit source]

Rules

 • ε + ε → ει
 • ε + ο → ου
 • ε + diphthong or long vowel → the diphthong or the long vowel.

Verb ποιέω → ποιῶ (st. ποιε-)

Active voice
Indicative Subjunctive Optative Imperative Infinitive Participle
Present *ποιέω > ποιῶ
*ποιέεις > ποιεῖς
*ποιέει > ποιεῖ
*ποιέομεν > ποιοῦμεν
*ποιέετε > ποιεῖτε
*ποιέουσι > ποιοῦσι
*ποιέω > ποιῶ
*ποιέῃς > ποιῇς
*ποιέῃ > ποιῇ
*ποιέωμεν > ποιῶμεν
*ποιέητε > ποιῆτε
*ποιέωσι > ποιῶσι
*ποιεοίην > ποιοίην
*ποιεοίης > ποιοίης
*ποιεοίη > ποιοίη (ποιοῖ)
*ποιέοιμεν > ποιοῖμεν
*ποιέοιτε > ποιοῖτε
*ποιέοιεν > ποιοῖεν

*ποίεε > ποίει
*ποιεέτω > ποιείτω

*ποιέετε > ποιεῖτε
*ποιεόντων > ποιούντων,
*ποιεέτωσαν > ποιείτωσαν
*ποιέεν > ποιεῖν *ποιέων > ποιῶν
*ποιέουσα > ποιοῦσα
*ποιέον > ποιοῦν
Imperfect *ἐποίεον > ἐποίουν
*ἐποίεες > ἐποίεις
*ἐποίεε > ἐποίει
*ἐποιέομεν > ἐποιοῦμεν
*ἐποιέετε > ἐποιεῖτε
*ἐποίεον > ἐποίουν
Middle voice
Indicative Subjunctive Optative Imperative Infinitive Participle
Present *ποιέομαι > ποιοῦμαι
*ποιέει > ποιεῖ
*ποιέεται > ποιεῖται
*ποιεόμεθα > ποιούμεθα
*ποιέεσθε > ποιεῖσθε
*ποιέονται > ποιοῦνται
*ποιέωμαι > ποιῶμαι
*ποιέῃ > ποιῇ
*ποιέηται > ποιῆται
*ποιεώμεθα > ποιώμεθα
*ποιέησθε > ποιῆσθε
*ποιέωνται > ποιῶνται
*ποιεοίμην > ποιοίμην
*ποιέοιο > ποιοῖο
*ποιέοιτο > ποιοῖτο
*ποιεοίμεθα > ποιοίμεθα
*ποιέοισθε > ποιοῖσθε
*ποιέοιντο > ποιοῖντο

*ποιέου > ποιοῦ
*ποιεέσθω > ποιείσθω

*ποιέεσθε > ποιεῖσθε
*ποιεέσθων > ποιείσθων,
*ποιεέσθωσαν > ποιείσθωσαν
*ποιέεσθαι > ποιεῖσθαι *ποιεόμενος > ποιούμενος
*ποιεομένη > ποιουμένη
*ποιεόμενον > ποιούμενον
Imperfect *ἐποιεόμην > ἐποιούμην
*ἐποιέου > ἐποιοῦ
*ἐπιέετο > ἐποιεῖτο
*ἐποιεόμεθα > ἐποιούμεθα
*ἐποιέεσθε > ἐποιεῖσθε
*ἐποιέοντο > ἐποιοῦντο

Verbs in -όω[edit | edit source]

Rules

 • ο + ε or ο or ου → ου
 • ο + η or ω → ω
 • ο + ει oror οι → οι

Verb δηλόωδηλῶ (st. δηλο-)

Active voice
Indicative Subjunctive Optative Imperative Infinitive Participle
Present *δηλόω > δηλῶ
*δηλόεις > δηλοῖς
*δηλόει > δηλοῖ
*δηλόομεν > δηλοῦμεν
*δηλόετε > δηλοῦτε
*δηλόουσι > δηλοῦσι
*δηλόω > δηλῶ
*δηλόῃς > δηλοῖς
*δηλόῃ > δηλοῖ
*δηλόωμεν > δηλῶμεν
*δηλόητε > δηλῶτε
*δηλόωσι > δηλῶσι
*δηλοοίην > δηλοίην
*δηλοοίης > δηλοίης
*δηλοοίη > δηλοίη
*δηλόοιμεν > δηλοῖμεν
*δηλόοιτε > δηλοῖτε
*δηλόοιεν > δηλοῖεν

*δήλοε > δήλου
*δηλοέτω > δηλούτω

*δηλόετε > δηλοῦτε
*δηλοόντων > δηλούντων,
*δηλοέτωσαν > δηλούτωσαν
*δηλόεν > δηλοῦν *δηλόων > δηλῶν
*δηλόουσα > δηλοῦσα
*δηλόον > δηλοῦν
Imperfect *ἐδήλοον > ἐδήλουν
*ἐδήλοες > ἐδήλους
*ἐδήλοε > ἐδήλου
*ἐδηλόομεν > ἐδηλοῦμεν
*ἐδηλόετε > ἐδηλοῦτε
*ἐδήλοον > ἐδήλουν
Middle voice
Indicative Subjunctive Optative Imperative Infinitive Participle
Present *δηλόομαι > δηλοῦμαι
*δηλόει > δηλοῖ
*δηλόεται > δηλοῦται
*δηλοόμεθα > δηλούμεθα
*δηλόεσθε > δηλοῦσθε
*δηλόονται > δηλοῦνται
*δηλόωμαι > δηλῶμαι
*δηλόῃ > δηλοῖ
*δηλόηται > δηλῶται
*δηλοώμεθα > δηλώμεθα
*δηλόησθε > δηλῶσθε
*δηλόωνται > δηλῶνται
*δηλοοίμην > δηλοίμην
*δηλόοιο > δηλοῖο
*δηλόοιτο > δηλοῖτο
*δηλοοίμεθα > δηλοίμεθα
*δηλόοισθε > δηλοῖσθε
*δηλόοιντο > δηλοῖντο

*δηλόου > δηλοῦ
*δηλοέσθω > δηλούσθω

*δηλόεσθε > δηλοῦσθε
*δηλοέσθων > δηλούσθων,
*δηλοέσθωσαν > δηλούσθωσαν
*δηλόεσθαι > δηλοῦσθαι *δηλοόμενος > δηλούμενος
*δηλεομένη > δηλουμένη
*δηλοόμενον > δηλούμενον
Imperfect *ἐδηλοόμην > ἐδηλούμην
*ἐδηλόου > ἐδηλοῦ
*ἐδηλόετο > ἐδηλοῦτο
*ἐδηλοόμεθα > ἐδηλούμεθα
*ἐδηλόεσθε > ἐδηλοῦσθε
*ἐδηλόοντο > ἐδηλοῦντο

Other tenses[edit | edit source]

The other tenses are formed without contraction. The vowel of the stem is lengthened and the suffix is added normally. e.g.:

 • τῑμάω → τῑμῶ: future: τῑμήσω, aorist: ἐτῑ́μησα, perfect: τετῑ́μηκα, past perf.: ἐτετῑμήκειν
 • ποιέω → ποιῶ: future: ποιήσω, aorist: ἐποίησα, perfect: πεποίηκα, past perf.: ἐπεποιήκειν
 • δηλόω → δηλῶ: future: δηλώσω, aorist: ἐδήλωσα, perfect: δεδήλωκα, past perf.: ἐδεδηλώκειν

Athematic (-μι) verbs[edit | edit source]

νυ-stem verbs[edit | edit source]

 • Verb δείκνῡμι "to show" (stem δεικ-)
Voice
Active Middle Passive
Indicative Present δείκνῡμι
δείκνῡς
δεικνῡσι
δείκνυμεν
δείκνυτε
δεικνύᾱσι
δείκνυμαι
δείκνυσαι
δείκνυται
δεικνύμεθα
δείκνυσθε
δείκνυνται
Imperfect ἐδείκνῡν
ἐδείκνῡς
ἐδείκνῡ
ἐδείκνυμεν
ἐδείκνυτε
ἐδείκνυσαν
ἐδεικνύμην
ἐδείκνυσο
ἐδείκνυτο
ἐδεικνύμεθα
ἐδείκνυσθε
ἐδείκνυντο
Future δείξω etc. δείξομαι etc. δειχθήσομαι etc.
Aorist ἔδειξα etc. ἐδειξάμην etc. ἐδείχθην etc.
Perfect δέδειχα etc. δέδειγμαι etc.
Subjunctive Present δεικνύω
δεικνύῃς
δεικνύῃ
δεικνύωμεν
δεικνύητε
δεικνύωσι
δεικνύωμαι
δεικνύῃ
δεικνύηται
δεικνυώμεθα
δεικνύησθε
δεικνύωνται
Optative δεικνύοιμι
δεικνύοις
δεικνύοι
δεικνύοιμεν
δεικνύοιτε
δεικνύοιεν
δεικνυοίμην
δεικνύοιο
δεικνύοιτο
δεικνυοίμεθα
δεικνύοισθε
δεικνύοιντο
Imperative
δείκνῡ
δεικνύτω

δείκνυτε
δεικνύντων/δεικνύτωσαν

δείκνυσο
δεικνύσθω

δείκνυσθε
δεικνύσθων/δεικνύσθωσαν
Infinitive δεικνύναι δείκνυσθαι
Participle δεικνῡ́ς
δεικνῦσα
δεικνύν
δεικνύμενος
δεικνυμένη
δεικνύμενον

Template:Ancient Greek grammar Template:Greek language


References[edit | edit source]

 1. But see Template:Smyth para. c.